Kære leder

Her kan du læse lidt om hvad din spejder lærer ved at være afsted en uge på PLan Mystifik.

PLan-kurset er et friluftskursus, hvor naturen bruges som ramme for læring. Spejderne er uden for det meste af kurset. Der er vidde rammer, og plads til store tanker og armbevægelser. Der arbejdes aktivt med patruljeliv, hvor kursisterne får en praktisk forståelse for patruljesystemets styrker, og de forskellige roller i en patrulje. Kursisterne er inddelt i patruljer, og har denne som en fast enhed gennem kurset.

Kursisterne lærer i høj grad gennem learning by doing, både ledelsesmæssigt via patruljelivet og gennem praktisk kunnen, som bål, lejrplads, pionering og spejderfærdigheder generelt. Hver patrulje har tilknyttet en vejleder, der hjælper med at sætte teori på det de lærer gennem learning by doing. Derudover er vejlederen med til at samle op på patruljens ve og vel, styrke patruljesammenholdet og give værktøjer til at arbejde med. Dagligt holder hver patrulje møde sammen med deres vejleder, for at samle op, give sparring, evaluere og få givet tips og tricks til patruljelivet. På PLan lærer kursisten om forløbstanken, og på Mystifik går vi i dybden med planlægning, udførsel og evaluering.

Kursisten introduceres til spejdermetoderne og den indbyrdes sammenhæng mellem elementerne. Kurset lægger op til, at kursisterne i højere grad selv kan formulere begreberne og forstå dem. Der sættes særligt fokus på patruljeledelse, som en sparring indbyrdes i patruljen og med patruljens vejleder. Derudover også som en læring om samarbejde og at finde hinandens styrker i patruljen, og forstå ideen i, at bruge hinanden. Læring af patruljeledelse sker nødvendigvis ikke kun med fokus på PL/PA-rollen, men mere som en kollektiv styrket ledelse, der kan bruge hinandens ressourcer og kompetencer. Kursisten bliver styrket i at kunne planlægge et patruljemøde/-forløb.

Vi takker for lån af din spejder og håber at vi leverer spejderen tilbage i bedre “stand” end vi modtog den.