Teamet

Teamet på Mystifik består af 23 voksne frivillige som selv er medlem af de forskellige spejderkorps i Danmark, alle med samme værdier og metoder. Vi er ét team, men er inddelt i nogle sjak som varetager nogle bestemte roller under planlægningen og på selve kurset. De roller vil vi præsentere her. 🙂

Kursusledelsen
Kursusledelsen holder alle trådene samlet og har hovedansvaret for kurset. På kurset vil du møde kursusledelsen primært til morgensamling og hvis der opstår et problem som din vejleder ikke alene kan løse.

Vejlederne
Vejlederne har den daglige kontakt til patruljerne. Hver patrulje får tildelt en fast vejleder som følger patruljen under hele kurset. Du vil møde din vejleder flere gange dagligt. Din vejleder vil undervise i teorierne, holde øje med dit humør og evaluere med dig og din patrulje.

Køkkenholdet
Køkkenholdet står for al maden på Mystifik. De laver mad til teamet og har overblikket over spejdernes mad. Du vil primært møde køkkenholdet ved måltiderne eller ved lettere skader, da førstehjælpskassen er i køkkenet.

Pedellerne
Pedellerne har styr på vores materialer og sørger for al det håndværksmæssige og teknikken under kurset. Du vil primært møde pedellerne, når du skal hente værktøj eller skal hjælpe med at holde kursusstedet rent.